ISO 9001 kiểm soát các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp

Written by Hien Nguyen   // 08/01/2018   // Comments Off

2052492117-nhan-thuc-chung-ve-iso

Một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ để phát triển đứng vững được thì cần có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ từ con người đến môi trường. Với mô hình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ giúp kiểm soát các hoạt động trên của doanh nghiệp. Từ đó chất lượng doanh nghiệp được nâng cao, đảm bảo hiệu suất công việc cũng như phục vụ khách hàng tốt hơn.

Kiểm soát con người

ISO 9001 giúp doanh nghiệp kiểm soát về con người một cách chặt chẽ và hiểu rõ về nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân. Hệ thống các hoạt động trong doanh nghiệp hầu hết đều do con người xử lý và thực hiện. Một hệ thống được thiết kế tốt nhưng con người tham gia lại không quan tâm và thực hiện không nghiêm túc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng doanh nghiệp.

Đối với tiêu chuẩn ISO 9001, tất cả mọi người bao gồm cả lãnh đạo cao nhất cho đến nhân viên đều phái thực hiện. Mọi người cần hiểu rõ nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của bản thân đối với doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm. Yếu tố con người được đánh giá cao trong hệ thống quản lý chất lượng.

Kiểm soát phương pháp

Phương pháp mà doanh nghiệp áp dụng vào quản lý sẽ tác động đến các hoạt động và hiệu quả tạo ra sản phẩm. Khi đơn vị tìm ra được giải pháp phù hợp cho sự phát triển và quản lý doanh nghiệp thì cần phải kiểm soát và theo dõi kết quả của từng giai đoạn. Một phương pháp có ý nghĩa và phù hợp giúp doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Kiểm soát thiết bị

Trong quá trình vận hành và tổ chức doanh nghiệp, thiết bị là yếut tố không thể thiếu. Tuy nhiên sử dụng các thiết bị như thế nào cho phù hợp với mục đích của doanh nghiệp.Có những thiết bị không đạt chuẩn hoặc không cần thiết đối với các hoạt động trong doanh nghiệp thì nên xem xét, đánh giá lại.

Với tiêu chuẩn ISO 9001, các thiết bị được sử dụng cho sản xuất và thử nghiệm phải đạt yêu cầu về chất lượng.Ngoài ra, doanh nghiệp cần xem xét thiết bị nào phù hợp và không phù hợp với mục đích sử dụng để lựa chọn. Thiết bị được dùng cũng cần được kiểm định theo yêu cầu của luật.

Kiểm soát nguyên vật liệu

Doanh nghiệp luôn có các tiêu chí về chất lượng của đơn vị, của sản phẩm để khách hàng có thể tin tưởng và sử dụng. Vì vậy việc lựa chọn nhà cung cấp rất quan trọng trong việc tạo ra chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên nếu không có một hệ thống tiêu chuẩn nào được đề ra để doanh nghiệp đi theo thì quy trình chọn lựa đơn vị cung cấp sẽ không được đảm bảo.

Theo yêu cầu của ISO 9001, doanh nghiệp phải lựa chọn nhà cung ứng đáp ứng được các tiêu chí chất lượng đề ra.Các đơn vị và nhà thầu này phải có khả năng cung cấp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Từ đó khách hàng sẽ nhận được sản phẩm chất lượng và hài lòng hơn.

Kiểm soát thông tin

Có rất nhiều mức độ và cấp bậc khác nhau trong doanh nghiệp nên việc kiểm duyệt và truyền tải thông tin phải được chính xác. Tất cả thông tin cần được những người có thẩm quyền trong doanh nghiệp kiểm duyệt và ban hành. Khi đó thông tin sẽ được thống nhất và được kiểm soát tốt nhất. Nhà quản trị cũng nắm bắt được các hoạt động của đơn vị một cách rõ ràng.

iso 90012015 ISO 9001 kiểm soát các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp

Kiểm soát môi trường làm việc

Trong các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thì môi trường làm việc và môi trường làm việc cho các quá trình cần được đảm bảo tốt nhất. Nếu doanh nghiệp tạo ra được môi trường tốt cho nhân viên phát triển và lao động thì các vấn đề tiêu cực nội bộ sẽ được giảm bớt. Môi trường có các tác động xấu đến nhân viên và người lao động sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Việc quản lý chất lượng không được thực hiện theo một quy chuẩn sẽ rất bị lệch hướng. Khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào quản lý thì các hoạt động nội bộ đều được kiểm soát từ con người, chọn nhà cung ứng đến môi trường làm việc. Do vậy, tất cả hệ thống, mục tiêu và phương pháp đều được thiết lập, đo lường một cách có hiệu quả.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan