Kỹ thuật đánh giá thực hành 5S tại doanh nghiệp

Written by Hien Nguyen   // 12/09/2017   // Comments Off

nang suat lao dong

5S là phương pháp được ra đời và triển khai đầu tiên tại Nhật Bản vào đầu những năm 80. Cho đến nay 5S đã được triển khai tại nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với việc áp dụng thực hiện 5S không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam mà còn nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới đã đạt được những hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các đơn vị vẫn chưa thực sự ó thể đánh giá được việc thực hành 5S của mình liệu đã ổn hay chưa?

Dưới đây chúng tôi xin đưa ra một số lới khuyên giúp quý doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả của quá trình thực hiện 5S được thực sự chuyên nghiệp và có cái nhìn tổng quan hơn.

Mục đích của quá trình đánh giá thực hành 5S tại doanh nghiệp

 • Xem xét hiệu quả của hoạt động 5S áp đụng trong doanh nghiệp
 • Đánh giá được những tác động tích cực của 5S đối với doanh nghiệp
 • Có chính sách khích lệ, động viên những cá nhân, bộ phận thực hiện nghiêm túc và hiệu quả
 • Đưa ra hạn chế trong công việc thực hành 5S để từ đó đưa ra những biện pháp cải tiến thích hợp.

Phương thức thực hiện

Để đánh giá thực hành 5S được tốt và chuẩn mực thì doanh nghiệp/tổ chức cần phải có một tổ cán bộ đảm nhiệm nhiệm vụ đánh giá thực hành 5S. Đội chuyên gia nàu cần phải hiểu rất rõ các nội dung cùng như yêu cầu của tổ chức, biết cách đánh giá và lập báo cáo, phân tích…. Để đạt được điều đó thì họ cần phải có kiến thức chuyên môn thông qua quá trình đào tạo của trường học hoặc từ đội ngũ chuyên gia như tại Topmanjsc.

7 1 Kỹ thuật đánh giá thực hành 5S tại doanh nghiệp

Nhiệm cụ của đội ngũ chuyên gia trong quá trình đánh giá là:

Thứ nhất, xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng phòng ban, bộ phận, vị trí trong doanh nghiệp cũng.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch về nguồn lực và ngân sách và thời gian cần thiết để có thể thực hiện đánh giá thành công của tổ chức.

Thứ ba, Sử dụng những hình ảnh trực quan để đánh giá 5S. Hình ảnh ở đây là hình ảnh những khu vực được đánh giá và sẽ được sử dụng trong bản đánh giá hoạt động 5S tại doanh nghiệp.

 

Thứ tư, đánh giá dựa trên một số câu hỏi như sau:

 1. Ban lãnh đạo của doanh nghiệp có thực hành 5S không? có tham gia vào đội ngũ chuyên gia đánh giá 5S không?
 2. Mọi người của doanh nghiệp có thực sự đồng tâm khi thực hiện 5S hay không?
 3. Nơi làm việc có được đảm bảo vệ sinh hay không?
 4. Trang thiết bị máy móc có được bảo dưỡng thường xuyên hay không?
 5. Mọi vật có được sắp xếp ở vị trí cần thiết, có dễ dàng sắp xếp hay không?
 6. Hồ sơ có được lưu trữ đúng vị trí hay không?
 7. Đồ vật được đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?
 8. Các công nhân viên có được trang bị trang phục bảo hộ lao động hay không?
 9. Các thành viên trong tổ chức có tự giác thực hiện các quy định 5S hay không?

Cách đánh giá theo thang điểm 5S

Thang điểm được đánh giá theo thang điểm từ 1-5 hoặc theo thang điểm từ 1-10. Các thành viên trong tổ đánh giá 5S sẽ cho điểm theo danh mục câu hỏi và dựa trên thang điểm đã thống nhất. Sau khi tổng hợp, tổ đánh giá sẽ tính điểm cho từng phòng ban, bộ phận. Sau đó sẽ so sánh cá phòng ban, bộ phận với nhau và trên cơ sở đó các chuyên gia sẽ đưa ra những điều chỉnh, cải tiến để doanh nghiệp có thể cải tiến hơn trong những khâu yếu kém.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan