Mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đến cấp xã – phường trong năm 2018

Written by Hien Nguyen   // 24/01/2018   // Comments Off

HN tap huan ISO 9001

Hiện tại trên cả nước việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào trong quản lý của các cơ quan nhà nước không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, ở các cấp tuyến dưới thì việc áp dụng các tiêu chuẩn này còn khá mới mẻ và cần sự đồng bộ hóa cũng như kế hoạch lâu dài để có thể tăng được hiệu quả làm việc cũng như giảm bớt sự cồng kềnh của các cơ quan nhà nước.

Theo sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn sắp tới đây tỉnh đang xây dựng kế hoạch và lộ trình để áp dụng theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO đến tận cấp xã, phường, thị trấn. Đây là một bước tiến trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng hệ thống quản lý của toàn tỉnh. Hiện nay, kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị để tiến hành thực hiện trong năm 2018.

Cho tới thời điểm hiện tại thì Tỉnh lâm Đồng hiện có 45/47 đơn vị hành chính cấp tỉnh và huyện đang áp dụng hệ thống TCNV ISO 9001:2008 và hiên tại còn hai đơn vị là chi cục văn thư lưu trữ xin chưa áp dụng ngay và Ban tôn giáo hiện sẽ áp dụng trong năm 2018 tới đây.

Còn ở tuyến dưới là cấp xã-phường hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có 1/147 xã, phường phường áp dụng TCVN ISO 9001:2008. Đây chắc chắn sẽ là một thách thức đối với toàn tỉnh trong năm 2018 này.

Và cho tới cuối 2018 thì hiệu lực của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ không còn nên các đơn vị bắt buộc phải chuyển sang tiêu chuẩn 9001:2015. Do vậy, trong thời gian tới toàn bộ tỉnh Lâm Đồng phải làm song song hai việc là triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cấp xã phường và chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang 9001:2015 đối với các cấp khác.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan