Những khó khăn khi thực hiện S4 – Shitsuke

Written by Hien Nguyen   // 28/08/2017   // Comments Off

5s kaizen

Giới thiệu về 5S

5S là phương pháp bắt nguồn từ Nhật Bản và là viết tắt cảu 5 từ Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), Shitsuke (Sẵn sàng)

Mỗi một phần trong 5S sẽ là một mắt xích vô cùng quan trọng trong hoạt động và bộ máy của doanh nghiệp nếu muốn áp dụng thành công. Hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến tầm quan trọng của yếu tố thứ 4 (S4) Seiketsu (Săn sóc).

Seiketsu có ý nghĩa như thế nào trong 5S

Seiketsu có ý nghĩa là sẵn sàng – là một yếu tố quyết định đến sự thành bại của chiến dịch 5S. Chính vì vậy việc áp dụng Seiketsu không hề đơn giản chút nào. Bời vì, Seiketsu là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng, nó có vai trò sẵn sàng giáo dục rèn luyện để mọi người thực hiện 4S trên một cách tự giác.

Seiketsu (S4) chính là bước thứ 4 sau khi doanh nghiệp đã thực hiện được 3S là (Seiri – sàng lọc, Seition – sắp xếp và Seiso – sạch sẽ) để giúp cho việc suy trì thói quen đối với mỗi cá nhân trong tổ chức thực hiện 5S. Và từ đó học có thể tự giác thực hiện được những công việc đang được áp dụng 5S.

5S Những khó khăn khi thực hiện S4   Shitsuke

Khó khăn trong việc áp dụng 5S

Chính vì Seiketsu là yếu tố tác động đến ý thức và hành vi của con người nên việc áp dụng yếu tố này bao giờ cũng khá khó khăn và đòi hỏi người quản lý phải biết cách áp dụng chính xác và có điều chỉnh riêng đối với đặc thù của từng tổ chức.

Khó khăn đầu tiên mà tổ chức có thể gặp phải chính là các yếu tố thuộc 3S phía trước không được thực thi một cách đúng đắn và triệt để mà chỉ mang tính hình thức và ép buộc nên việc biến các hành động đó thành thói quen và sự tực giác của mỗi người là khó khăn.

Khó khăn thứ hai chính là ban chỉ đạo 5S thực hiện không đúng tinh thần của tiêu chuẩn, không giải thích rõ vai trò, ý nghĩa của tiêu chuẩn này đến từng thành viên hoặc không nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên nên sẽ gặp tình trạng chống đối hoặc thực hiện không mang tính tự giác.

Khó khăn  thứ 3 có thể mắc phải chính là vấn đề “tiếc rẻ” trong việc loại bỏ, giảm thiểu những thứ không cần thiết khi áp dụng Seiri. Điều này sẽ tạo thói quen không tốt và gây thói quen không tốt cho đến khi thực hiện S4 sẽ không thể thực hiện được.

Khó khăn thứ 4, do doanh nghiệp chưa được tư vấn kỹ lưỡng về quá trình 5S nên có thể dẫn đến tình trạng thực hiện nóng vội hoặc ép buộc nhân viên thực hiện 5S không tạo được tinh thần tự động, tự giác thực hiện.

Để tránh hiện trạng trên thì việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là doanh nghiệp của bạn phải được tư vấn để xây dựng một kế hoạch 5S hoàn chỉnh và có sự theo dõi tư vấn, điều chỉnh của chuyên gia trong lĩnh vực này như đội ngũ chuyên gia của Topmanjsc.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan