Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14-10

14/10/2012   // 1 Comment

Tiêu chuẩn quốc tế IEC, ISO và ITU có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả - một vấn đề đã được đặt lên hàng đầu do các thách thức toàn cầu như tính bền vững và sự bất ổn định về tài chính đã và đang buộc các tổ chức phải vượt qua để đạt được kết quả tốt hơn với ít lãng phí hơn.   Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14-10 năm nay với chủ đề "Tiêu c...

Continue reading

 chợ phùng khoang

Design by TopMan