Quá trình chứng nhận ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 31/07/2017   // Comments Off

ISO-9001-2015-Progress-Report-640x360

Chứng nhận ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất thuộc hệ thống quản lý chất lượng và được nâng cấp lên từ tiêu chuẩn ISO 9000. Về quy trình hoạt động của tiêu chuẩn mới này đều được dựa theo chu trình PDCA và được cải tiến liên tục. Về quy trình áp dụng tại doanh nghiệp sẽ được giải đáp qua các bước thực hiện sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị

Trước khi áp dụng tiêu chuẩn này bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này và phương án nào là hay và phù hợp nhất đối với doanh nghiệp của mình hoặc vào một bộ phận mà tổ chức, doanh nghiệp muốn triển khai quy trình ISO 9001:2015.

Tiếp theo cần phải thành lập ủy ban ISO: Để áp dụng một cách chuẩn và hiệu quả, doanh nghiệp cần thành lập ban chỉ đạo ISO. Ủy ban ISO sẽ phải gồm các thành viên là lãnh đạo của doanh nghiệp và tổ chức, và không thể thiếu được là các đại diện của các bộ phận liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn này. Và điều quyết định chính là sự thống nhất và phân tách trách nhiệm của từng thành viên trong ủy ban ISO để mọi việc diễn ra một cách trôi chảy và hiệu quả hơn.

Đánh giá tổng quan về doanh nghiệp của bạn: Để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách phù hợp và thành công thì bạn cần phải đánh giá đúng thực trạng doanh nghiệp của mình so với ngành và với đối thủ cạnh tranh để đưa ra các yêu cầu cụ thể để triển khai tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất chính là người đưa ra quyết định, định hướng phải là người có kiến thức để có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả nhất.

 

4ac274a4 54c4 11e7 bedf cac091044fd5 1024x583 Quá trình chứng nhận ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ

Lên kế hoạch: Để thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản ký chất lượng thì việc lên kế hoạch là không thể thiếu được. Tổ chức phải lập ra một kế hoạch thật cụ thể và chi tiết dựa trên các yếu tố đã được nghiên cứu để có thể thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn ISO một cách tốt nhất.

Đào tạo: Ủy ban ISO phải có trách nhiệm đào tạo kiến thức chung cho toàn bộ công nhân viên, cán bộ về tiêu chuẩn này cũng như định hướng thực hiện tiêu chuẩn này của tổ chức.

Bước 2: Lập hệ thống văn bản chất lượng

Bước tiếp theo trong quá trình chứng nhận ISO 9001:2015 chính là cần phải xác định được các hồ sơ và tài liệu cần thiết: Căn cứ vào thực trạng của doanh nghiệp và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về việc quy định lưu trữ hồ sơ tài liệu dưới dạng văn bản mà doanh nghiệp cần phải xác định các hồ sơ, tài liệu cũng như quy trình cần thay đổi sao cho phù hợp với yêu cầu mà tổ chức đặt ra.

Tiếp đó doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng: hệ thống này bao gồm các chính xách, mục tiêu chất lượng và các quy tình cần thiết. Mỗi một bước cần phải kèm theo các mẫu, biểu mẫu và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai.

Bước 3: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong bước này bạn cần phải thực hiện theo quy trình sau đây:

Thứ nhất, phổ biến và hướng dẫn thực hiện đến tất cả các phòng ban, cá nhân trong tổ chức bao gồm cả hệ thống văn bản và hướng dẫn triển khai thực hiện.

Thứ hai, khi bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn này vào trong thực tế thì ban quản lý ISO sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và quy trình được hướng dẫn trong văn bản hướng dẫn tực hiện.

Bước 4: Đánh giá nội bộ

Để thực hiện ISO 9001: 2015 được hiệu quả thì ngoài việc xây dựng một quy trình thực hiện chuẩn thì việc kiểm tra đánh giá để thay đổi điều chỉnh kịp thời là không thể thiếu được. Và công việc đánh giá này cần phải được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá nội bộ được xây dựng lên từ chính tổ chức. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần phải đề cử nhân viên chuyên phụ trách đánh giá công vệc thực hiện ISO 9001: 2015. Nhân sự này cần phải được đào tạo một cách bài bản bởi cách chuyên gia về quản lý chất lượng như tại Topmanjsc.

đánh giá nội bộ Quá trình chứng nhận ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ

Việc đánh giá nội bộ cần phải được thực hiện định kỳ để có thể đánh giá được sự phù hợp của tiêu chuẩn và hệ thống. Từ đó có thể đưa ra được các quyết định kịp thời về việc điều chỉnh công tác thực hiện ISO sao cho phù hợp với điều kiện của tổ chức.

Bước 5: Tiến hành đánh giá chứng nhận

Về mặt nguyên tắc mọi chứng chỉ ISO 9001:2015 đều có giá trị như nhau và không phân biệt tổ chức nào cấp với điều kiện tổ chức đó phải có đủ thẩm quyền để cấp chứng nhận ISO 9001:2015. Vì vậy công ty có thể lựa chọn bất cứ một tổ chức nào có đủ thẩm quyền để tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận.

Bước 6: Duy trì hệ thống sau khi chứng nhận

Việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 mới chỉ đạt được môt nửa chặng đường. Sau khi đạt được chứng nhận thì tổ chức còn phải tiếp tục thực hiện duy trì chứng nhận nữa. Chứng chỉ ISO 9001:2015 sẽ có hiệu lực trong 3 năm và trong suốt thời gian này tổ chức sẽ phải tiến hành đánh giá định kỳ 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng  để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của chứng nhận này.  Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan