Quản lý đại học gọn nhẹ duy trì lâu dài với ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 19/01/2018   // Comments Off

so-hoa-tai-lieu-van-thu-luu-tru-FSI-1

Hiện nay, việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý ISO vào quản lý giáo dục để cải tiến các hoạt động trong trường học. Nhận thấy lợi ích rõ ràng từ hệ thống quản lý chất lượng, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đạt được nhiều kết qủa tích cực. Hơn nữa, trong tháng 12 vừa qua, nhà trường được trao giấy chứng nhận tiêu chuẩn từ tổ chức AFNOR của Pháp.

foody mobile 2 jpg 323 635652311884612617 Quản lý đại học gọn nhẹ duy trì lâu dài với ISO 9001:2015

Giảm thiểu thủ tục và quản lý đồng bộ, hiệu quả

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh xây dựng và áp dụng tử năm 2016. Nhà trường đã mời Công ty APAVE tư vấn cách xây dựng hệ thống quản lý và đổi mới nhận thức của nhân viên.

Cho đến nay, nhà trường đã thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO là 9001:2015 được gần 1 năm với nhiều hạng mục, công việc luôn hoàn thành xuất sắc. đào tạo soạn thảo hệ thống tài liệu, đào tạo theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. Nhà trường sẽ tự đánh giá chất lượng giáo dục đại học nội bộ và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trường đại học Ngân hàng TPHCM áp dụng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để các hoạt động quản lý giáo dục được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Từ đó nhà trường có thể đánh giá lại toàn bộ hoạt động quản lý và các chương trình đào tạo chuyên môn.

Sau khi đánh giá, nhà quản trị sẽ có được cái nhìn tổng thể về các hoạt động một cách khách quan nhất. Và đơn vị sẽ có được cơ sở dữ liệu để xây dựng lại cơ cấu tổ chức, công việc, đội ngũ nhân sự, kế hoạch,…

Duy trì hoạt động quản lý

Sau quá trình thay đổi và thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ngày 25-12 Nhà trường đã được trao giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Nhà trường đã có những thay đổi tích cực và hoạt động quản lý hiệu quả hơn.

so hoa tai lieu van thu luu tru FSI 1 1024x681 Quản lý đại học gọn nhẹ duy trì lâu dài với ISO 9001:2015

Tuy nhiên, để đạt được các kết quả tốt đẹp, nhà trường đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Chẳng hạn cán bộ nhân viên chưa có thói quen về văn hóa chất lượng, công việc chưa được xử lý theo hệ thống tiêu chuẩn mà được xử lý theo kinh nghiệm, khó hiểu khi thực hiện, nhiều thuật ngữ trừu tượng, tiếp cận bị hạn chế.

Sau một thời gian cải tiến và thay đổi hoạt động nhà tường theo ISO 9001:2015 thì việc duy trì những hoạt động này là cần thiết. Bộ phận đảm bảo chất lượng cần thường xuyên tổ chức đánh giá định kỳ và đột xuất. Đồng thời, nhà trường tiếp tục đào tạo nhân sự để theo dõi, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện ISO 9001:2015.

Để đẩy mạnh thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tốt nhất, nhà trường cần áp dụng công nghệ thông tin vào xây dựng và vận hành hoạt động quản lý. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ tăng khả năng vận hành và phát triển hệ thống quản lý chất lượng.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan