Tại sao phải sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001?

Written by admin   // 05/08/2014   // 0 Comments

ISO 14001 là tiêu chuẩn hàng đầu về hệ thống quản lý môi trường, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Hiện nay tiêu chuẩn nay đang trong giai đoạn DIS ( Giai đoạn dự thảo sử đổi tiêu chuẩn).

sua doi tieu chuan iso14001 Tại sao phải sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001?

Tại sao phải sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001?

– Việc sửa đổi tiêu chuẩn nhằm đưa ra các phương pháp tiếp cận mới để đáp ứng sự kỳ vọng của các bên liên quan.

– Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

Phiên bản ISO 14001 mới có gì thay đổi?

– Mở rộng các cam kết chính sách môi trường từ công tác phòng chống ô  nhiễm.

– Cam kết chủ động và tích cực hơn để bảo vệ môi trường.

– Tập trung hơn về vai trò và cam kết của lãnh đạo cấp cao trong tổ chức, doanh nghiệp.

 


Tags:

dis

du thao sua doi tieu chuan

iso 14001

sửa đổi tiêu chuẩn iso 14001

tiêu chuẩn iso 14001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan