Tập huấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 tại tỉnh Đắc Lắc

Written by Hien Nguyen   // 18/04/2018   // Comments Off

hoc vien

Sáng ngày 17/4 vừa qua, sử khoa học và công nghệ tỉnh đã phối hợp với trung tâm đào tạo – tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức khóa tập huẩn quản lý theo chất lượng TCVN 9001:2015. Buổi tập huấn này diễn ra chủ yếu tập trung cho các đối tượng là quản lý các bộ phận phụ trách tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước đây đến từ các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Nội dung chủ yếu của khóa huấn luyện đó chính là nêu rõ về những điểm mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008 cùng với đó là quy trình chuyển đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Kiến thức đượ triển khai và hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia của trung tâm đào tạo – tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Qua đó, 5 bước thực hiện được chỉ ra rõ ràng bao gồm:

  1. Lập kế hoạch nâng cấp HTQLCL theo phiên bản mới
    2. Đánh giá và phân tích thực trạng hệ thống ISO hiện tại
  2. Đào tạo, phổ biến tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cán bộ trong tổ chức
    4. Tiến hành xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng
  3. Thực hiện công bố hoặc liên hệ đăng ký chứng nhận với các tổ chức

skhcn Tập huấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 tại tỉnh Đắc Lắc

Để khai mạc khóa tập huấn, bà Lê Thị Thành – phó giảm đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh nhấn mạnh mục tiêu của của khóa huấn luyện này là nhằm trang bị thêm các kiến thức cho các cán bộ quản lý các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp kiến thức để chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 tron g năm 2018 này trên địa bàn toàn tỉnh.

Với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này hi vọng sẽ thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính , hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học và phù hợp với các quy định hiện hành.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan