Tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức hành chính

Written by Hien Nguyen   // 11/04/2018   // Comments Off

30.5.2016

Trong tuần vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước. Và kèm theo đó là định hướng các đơn vị có kế hoạch chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2018 này.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

– tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

– Việc tuân thủ các quy tắc của ban lãnh đạo, các đơn vị và các cá nhân liên quan

– Phạm vi: Tổng cộng sẽ có 198 cơ quan, đơn vị sẽ được kiểm tra: 26 cơ quan cấp tỉnh, 3 cơ quan cấp huyện và các cơ quan cấp xã. Và theo đó cũng sẽ có 89 cơ quan là bệnh viện, trung tâm y tế, trường học.

Ý nghĩa

Việc kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá và phát huy, thúc đẩy vai trò của của tiêu chuẩn này giúp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm thiểu các rườm rà trong các thủ tục hành chính. Qua đó, công tác phục vụ nhân dân, kiểm tra, kiểm soát thông tin cũng được thực hiện một cách rõ ràng và minh bạch hơn.

Hành động của tỉnh Vĩnh Long là một tiền đề vô cùng quan trọng để các tỉnh khác trong cả nước thực hiện sát sao hơn nữa việc kiểm tra, đánh giá định kỳ việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia vào công tác quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước. Và đây cũng như là một bước đà để có thể chuyển đổi và thực hiện thành công theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ được áp dụng trong thời gian tới đây.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan