Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được nhận chứng nhận ISO 9001: 2015

Written by Hien Nguyen   // 11/05/2018   // Comments Off

m-pay-EVN

Đầu tháng 5/2018 vừa qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Mình ( EVNHCMC) đã vinh dự được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Trung tâm chứng nhận phù hợp ( QUACERT) cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng.

Điều này tạo cơ hội cho EVNHCMC có một quy trình làm việc khoa học, nhất quán và chuẩn hoá các hoạt động. Loại bỏ được nhiều thủ tục và đồng thời rút ngắn được thời gian và chi phí trong công việc. EVNHCMC luôn hướng tới giá trị phát triển bền vững, coi lợi ích của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhờ chứng chỉ ISO 9001:2015 Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo rằng:

  • Tiếp tục đảm bảo hạ tầng cung cấp điện đầy đủ ổn định
  • Nâng cao chất dịch vụ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ CBCNV có trình độ tiên tiến
  • Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đưa Tổng công ty phát triển ngang tầm các Công ty Điện lực tiên tiến trong khu vực.

Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện chỉ còn 3,72% (chỉ tiêu giao năm 2020 phải giảm còn 3,5%); các chỉ số về SAIFI, SAIDI của EVNHCMC đều tốt hơn kế hoạch giao;…

1 133142 0613 0630 Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được nhận chứng nhận ISO 9001: 2015

Về dịch vụ điện trực tuyến, 19 loại hình dịch vụ của EVNHCMC đều đáp ứng tiếp nhận trực tuyến cấp độ 4; có thiết lập tuyến kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Theo Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, đơn vị đề ra các mục tiêu sớm rút ngắn khoảng cách với các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt 24,2 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện dưới 3,9 %; SAIDI dưới 308 phút; SAIFI dưới 6,37 lần.

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan