Điểm mới của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 28/07/2017   // Comments Off

xác định nguồn gốc của tiêu chuẩn iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn mới nhất thuộc hệ thống quản lý chất lượng 9001 được chính thức ban hành vào ngày 15/9/2015. Từ khi ra đời, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được rà soát và cập nhật, chỉnh sửa vào những năm 1994, 2000, 2008 và năm 2015.  Vậy điểm mới của hệ thống này là gì?

Thứ nhất, theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này thì tổ chức cần phải tiếp cận theo quá trình chuẩn mực đã được nghiên cứu rõ ràng về tính khả thi của nó. Quá trình đó bao gồm các bước về: lập kế hoạch, thực hiện và phát triển, nhân bản hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, đối với phiên bản ISO 9001:2008 thì chỉ khuyến khích, xúc tiến tiếp cận quá trình hệ thống quản lý chất lượng). Với cách tiếp cận này tổ chức có thể kết hợp với chu trình PDCA và chu trình tư duy dựa trên rủi ro để có thể kiểm soát được tất cả các vấn đề, hiệu quả các mối quan hệ tương quan và phụ thuộc lẫn nhau trong một hệ thống của tổ chức. Qua đó, tổ chức vừa có thể đẩy mạnh về phần năng suất lao động cũng như giảm thiểu được các rủi ro có thể xảy ra.

change Điểm mới của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Thứ hai, về tư duy quản lý rủi ro là một điểm nhấn trọng tâm trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều đó đặc biệt được thể hiện trong các điều khoản liên quan đến “lãnh đạo” và “hoạch định”.  Điều này không có nghĩa là tất cả các đơn vị, tổ chức đề phải có hệ thống quản lý rủi ro một cách chuyên nghiệp và quy mô lớn. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo được hoạt động kinh doanh tốt, ổn định cũng như việc áp dụng thành công tiêu chuẩn này thì không thể không có phương án phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Trên đây là hai yếu tố thay đổi cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng mà bạn cần phải quan tâm để áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Để tìm hiểu đầy đủ về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này bạn có thể tải trực tiếp bộ tiêu chuẩn tại đây hoặc có thể nhận được sự tư vấn trực tiếp của các chuyên gia ISO đã triển khai thành công hàng trăm dự án.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan