Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO

Written by admin   // 01/06/2019   // 0 Comments

(Đại diện Lãnh Đạo về chất lượng QMR, Thư ký ISO)

MỤC TIÊU Khóa Học:

Điều phối viên hệ thống quản lý chất lượng (Thư ký ISO) là một trong những vị trí được sinh ra cùng với quá trình áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Doanh Nghiệp. Thư ký ISO thực hiện chức năng cho công việc của Đại Lãnh Đạo về Chất Lượng. Hoạt động của Thư ký ISO có ảnh hưởng đến việc duy trì thực hiện và cải tiến Hệ thống QLCL trong mỗi Doanh Nghiệp. Để hỗ trợ các Doanh nghiệp phát triển và cải thiện vai trò của Thư ký ISO/ Điều phối viên theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo việc xây dựng, tổ chức thực thi, duy trì và cải tiến chất lượng quản lý hệ thống một cách hiệu quả, TopMan trân trọng giới thiệu Khóa Đào tạo: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư ký ISO.

Giảng Viên: Ông Ninh Văn Hiệu – Chuyên gia tư vấn cao cấp, Giám Đốc Công ty Cổ phần TopMan

NỘI DUNG:

Ngày thứ nhất:

Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng:

Chất lượng của hệ thống QLCL,

Chân dung một cán bộ quản lý hiệu quả HTCL,

Phần 1: Thực hiện và duy Trì thực sự cam của các Lãnh Đạo Cao Nhất,

Phần 2: Đo Lường là quá trình và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn,

Ngày Thứ 2:

Phần 3: Duy trì và cập nhật hệ thống tài liệu,

Phần 4: Duy trì và thúc đầy nhận thức,

Phần 5: cải tiến liên tục và công cụ cải tiến,

Ngàythứ 3:

Phần 6: Gia tăng giá trị của các hoạt động đánh giá nội bộ,

Phần 7: Nâng cao hiệu quả hoạt động xem xét của Lãnh đạo,

Phần 8: Quản lý hệ thống với giấy chứng nhận của tổ chức,

Tổ chức công việc của một người cán bộ QUẢN LÝ HTCL,

Tóm tắt

thư ký iso Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

 logotopman1 Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO CÔNG TY CỔ PHẦN TOPMAN

Đ/C: Phòng 1804B, Tòa Nhà Riverside, 79 Phố Thanh Đàm,

Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội

Tel: 0422 310 689; 0962 588 402

Email:TopManjsc@gmail.com/

Web: www.TopManjsc.comwww.TopMan.edu.vn


Tags:

Đại diện lãnh đạo về chất lượng

điều phối viên ISO

hệ thống quản lý chất lượng

quản lý chất lượng

thư ký iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan