Hội thảo Công cụ quản lý hiệu quả - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp [Bắc Ninh, 25/03]

28/02/2014   // 2 Comments

Chương trình Quốc gia về Năng Suất Chất lượng  Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” theo Quyết định số 225/QĐ-TTg, thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt thông tin và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp của Nhà nước, đồng thời tiếp cận được với công n...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan