Khóa đào tạo TỔNG QUAN VỀ LEAN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

Written by admin   // 11/09/2013   // 0 Comments

lean Khóa đào tạo TỔNG QUAN VỀ LEAN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

MỤC TIÊU Khoa Học :

  • Cung cấp cho Lãnh Đạo DOANH NGHIỆP &, the nhan vien manage and members Group Project Lean, the concept Niệm, tiếp có thể, count quan to the tool and development process lộ Khai programs change DOANH NGHIỆP & according to model Manufactoring nạc;
  • · Cung cấp database profile cam the of Lãnh Đạo the cấp, build plan and preparation programs chuyển đổi nạc of DOANH NGHIỆP &;

THAM DU:

  • Cấp manage and operating, GĐ, PGĐ, Major, pho the room cấm functions non ….
  • The members Nông cốt, join the main on the program improved at Công ty
  • The following ai favorites and Đam Mê hoc hoi and Development do not Suspend for administrative tinh gọn

Giang vien:

Trần Ngọc Trung – Lĩnh gia tu van Lean, Lĩnh gia policy-Công ty CP Topman

NỘI DUNG :

Day first: – Đơn tiếp and register hoc vien

The game files can Minh Hòa concept Niệm “Sản Output tinh gọn” – LEAN

Introduction history of LEAN & executing tiễn applications Lean on the Thế giới

Nguyễn Tác the base of LEAN and make really change

Day Thứ hai:

Triết Lý Kaizen and past cullver P-C-C-A Deming of

Introduction of the tool and methods of base LEAN

The required base for phong way Lãnh Đạo Nhâm ending đầy Lean

Lộ process development khai change doanh nghiep as model LEAN

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM Du:

 logotopman1 Khóa đào tạo TỔNG QUAN VỀ LEAN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN TOPMANĐ/C: Phòng 2307B, Tòa Nhà Riverside, 79 Phố Thanh Đàm,

P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai,TP Hà Nội

Tel: 0422 310 689; 0962 588 402, 0962 253 402

Email:TopManjsc@gmail.com/

Web: www.TopManjsc.comwww.TopMan.edu.vn

   Cho thành công của bạn


Tags:

2.5S

đào tạo lean

Kaizen

lean

Lean Manufactoring

sản xuất tinh gọn

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan