NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN - LEAN

06/10/2014   // 0 Comments

GIỚI THIỆU Kẻ thù tiềm ẩn của DN chính là những lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành không hợp lý, năng suất thấp, chất lượng không ổn định, thời gian giao hàng dài, vốn là những lý do khiến khách hàng không hài lòng. Lean- Hệ thống sản xuất tinh gọn phát triển từ hệ thống sản xuất TOYOTA (TPS) và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức, DN khác ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan