Hình ảnh hội thảo "THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP: BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI THÀNH CÔNG"

06/12/2013   // 0 Comments

Sáng nay, ngày 06/12/2013, tại Khách sạn La Thành đã diễn ra Hội thảo “THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP: BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI THÀNH CÔNG” với sự tham dự của  hơn 80 Doanh nghiệp  bao gồm cả sản xuất và dịch vụ. Đây là hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo để triển khai “Chương trình Quốc gia về Năng suất, Chất lượng”, do Công ty CP TOPMAN phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan