Công ty CP Tư vấn Xây dựng Việt Bắc xây dựng hệ thống ISO 9001

09/09/2013   // 0 Comments

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Việt Bắc đã tin tưởng  lựa chọn TopMan làm đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 trong tháng 8 vừa qua. Công ty CPTV Xây Dựng Việt Bắc hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn xây dựng, thi công xây dựng công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất các sản phẩm hoàn thiện công trình, trang thiết bị n...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan