Story QC

Written by admin   // 19/06/2013   // 0 Comments

Story QC

1.Storry QC。
 Là 1 trong những phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề。
2. Ưu điểm của story QC。
(1)Trong chính cách giải quyết vấn đề。
 Tiến hành theo trình tự。
(2)Trong chính sự tiếp cận 1 cách khoa học。
 Các bước như tập chung ,phân tích việc thực tế ,tìm ra nguyên nhân và giải quyết
chính là sự tiếp cận 1 cách có khoa học。
(3)Trong chính cách nhận thức về những việc mang tính QC。
 Sử dụng 7 dụng cụ QC。
(4)Hiểu vấn đề chính là gi?。
 Là phương pháp giải quyết vấn đề nhưng cũng ùăm chính trong trình tự phát hiện vấn đề
3. Các bước và 7 dụng cụ QC
Bước 1:、phát hiện vấn đề ,tìm chủ đề
  ・ Biểu đồ pareto,biểu đồ đặc tính và nhân tố,check sheet,biểu đồ histogram,sơ đồ quản lý, đồ thị
Bước 2:Nắm bắt tình hình hiện tại,tim ra mục tiêu。
  Biểu đồ patore,biểu đồ đặc tính và nhân tố,check sheet,biểu đồ histogram,sơ đồ quản lý, đồ thị,phân cấp
Bước 3:lập kế hoạch hoạt động。
  Đồ thị
Bước4:Hiểu rõ và phân tích nguyên nhân,tình hình hiện tại
  Biểu đồ patore,biểu đồ đặc tính và nhân tố,check sheet,biểu đồ histogram,sơ đồ quản lý,sơ đồ phân bố,phân cấp
Bước5:Xem xét và thực hiện các phương pháp cải thiện。
  Biểu đồ đặc tính và nhân tố
Bước6:Quy định và đánh giá hiệu quả。
Biểu đồ pảeto,check sheet,biểu đồ histogram,sơ đồ quản lý, đồ thị,phân cấp
Bước7:Tiêu chuẩn hoá và định hình hoá việc quản lý。
  check sheet,biểu đồ histogram,sơ đồ quản lý, đồ thị,phân cấp
4. Cách sử dụng các bước
Bước 1:phát hiện vấn đề và tìm ra chủ đề。
1)Vấn đề là tình trạng có sự chênh lệch giữa mục tiêu ,thời kỳ và tình hình hiện tai。
  vidu :tỉ lệ xấu đặt ra là dướ 0,5%,nhưng trên thực tế la 2%.sự chênh lệch 1,5% này chính là vấn đề
 2)Nguyên nhân không hiểu vấn đề và không có vấn đề là、
  ・Mục tiêu và thời gian không rõ ràng。(Vẫn chưa đặt ra)
  ・Cấp độ của mục tiêu cân đề ra chưa cao。
  ・Không nắm bắt được tình hình hiện tai。
  ・Phương pháp đánh giá không phù hợp。(Thay đổi các mục đánh giá)
 3)Thảov luận các vấn đề。
 ・ Xem xét theo nguyên tắc pareto。(Các mục quan trọng khác với sự phân cấp)
  ・Chú ý đến các vấn đề 。(Tổn thất lớn)
  ・Đièu tra cac phiền phức lớn của các công đoạn sau。
 4)Tìm đề tài từ trong các vấn đề đã nêu ra。
  ・Đề tài phải thể hiện được các kết quả và điểm xấu 1 cách cụ thể。
Bước 2 : Nắm bắt tình hình và xác định muc tiêu。
 1)Nắm bắt tình hình hiện tại。
  ・Cấn phải nắm rõ được vấn đề đó phát sinh ra từ đâu,khi nào,bao nhiêu,có những điểm xấu gì,làm rõ ràng các mục đánh giá chủ đề。
  ・Xác định mục tiêu。
  (mục tiêu gì)(đến khi nào)(ơ r đâu)
  Ví dụ、Chủ đề an toàn la “mục tiêu số 0”
     Sản phẩm không chất lượng,thời gian muộn”giảm 1 nửa của 1/3”
     Giảm giá”30%”
     Tỉ lệ bán ra tđạt mục tiêu tăng gáp đôi

Bước 3 :Lập kế hoạch hoạt động。
 Xác định lich trình,vai trò,lập ra bảng biểu kế hoạch hoạt đông。
Bước4 : Hiểu và phân tích tình hình hiện tai,tìm ra nguyên nhân。
 1)Phân tích tình hình thực tế và tìm ra vấn đề thông qua chủ đè。
  ・phân tích tình hình hiện tại,hiểu rõ và chi tiết vấn đề。
   Phân tích là việc phân chia,sắp xếp,so sánh。
2)phương pháp điều tra
  ①Làm rõ ràng giá trị đặc biệt cua chủ đề(số liệu kết quả)。
  ②Nắm bắt tình hình hiện tại từ các số liệu đã có。
  *Giá trị đặc biệt như thế nào。
  *Nắm bắt các đặc trưng và sự thay đổi thời gian。
  *phân cấp,nắm rõ được sự khác nhau đó,chia nhỏ các vấn đề。
  ③Đến hiện trường và điều tra。
  ④Lấy số liệu mới và nắm bắt tình hình hiện tại。
  *Khi thu thập các số liệu thì sẽ sử dụng các check sheet như các mục dưới đây
①Muốn biết thêm cái gì。
②Đối tượng đưa ra các phương pháp la gì。
③Mục lấy làm đối tượng điều tra là gi。
④Thu thập các số liệu ở giai đoạn nào。
⑤phương pháp phân tich,các số liệu,phương pháp quy định
3)Nắm bắt mối quan hệ nhân quả。
 ・Làm sáng rõ đặc tính và mối quan hệ nhân quả chủ yếu。
 *Đưa ra các giả thiêt 。
  lập ra biếu đồ hệ số đặc tính,thêm ký hiệu vào các nguyên nhân mà cho rằng các nguyên nhân ở mức độ ảnh hưởng đến kết quả là quan trọng。
 *các nguyên nhân quan trọng đã đưa ra là những nguyên nhân chính hay không,thu thập và phân tích các số liệu để kiểm chứng

 ①Điều tra số liệu đã có。
 ②Thu thập các số liệu mới trong công việc hàng
ngày。
 ③Kiểm tra để xác nhận。

4)Xác định nguyên nhân lập ra phương pháp。
 ・Nếu nắm rõ kết quả phân tích ,mối quan hệ nhân quả thi sẽ xác định nguyên nhân tạo ra phưong pháp
Bước 5 : Xem Xét và thực hiện các phương pháp cải thiện。
 Xem xét các phương pháp
1)Lập ra các phương pháp giải quyết các nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến đặc tính。
  Trong phương pháp ,sẽ phân biệt và thực hiện 2 phương pháp đó là phương pháp khẩn cấp và phương pháp cấm phát sinh lai
 ・Đưa ra các phương pháp。
  。
 ・Cụ thể hoá các phương pháp。
 Point   ①Đánh ý kiến cua sawayama, đưa ra các phương pháp。
       ②lập ra,thực hiện và đánh giá。
       ③Quyết định phương pháp dựa vào kết quả đánh giá。
 thực hiện phương pháp
 1)chuẩn bị cho các phương pháp
  ・cho phép thực hiện các phương pháp。
  ・Quản lý nghiêm khắc thời gian thực hiên。
 2)Thực hiện các phương phấp。
  ・Do nhu cầu cần thiết sẽ thực hiện đào tạo giáo dục,phương pháp được thực hiện thông qua các kế hoạch。
Bước6 : xác định và đánh giá kết quả。
 1)Đối với kết quả có kết quả đã đặt ra và kết quả hoàn hảo。
 Trong phương pháp biểu hiện kết quả có 2 laọi kết quả đó là kết quả vô hình và kết
quả hưu hình。
 Kết quả hữu hình (kết quả đã dặt ra) được biểu hiện bằng số liệu。
bước7:Tiêu chuẩn hoá và định hình hoá việc quản lý。
 1)Đo tiêu chuẩn hoá。
 2)Tập chung các số liệu để quản lý。
 ・phát hiện các công đoạn thông thường,tạo ra các phương pháp cho các công đoạn
thông thường ,xác định việc định hình hoá quản lý là rất cần thiết


Tags:

7 qc tools

đào tạo iso

hệ thống quản lý chất lượng

hướng dẫn làm 5s

ISO 9000

quản lý chất lượng

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan