Story QC

Story QC

19/06/2013   // 0 Comments

1.Storry QC。  Là 1 trong những phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề。 2. Ưu điểm của story QC。 (1)Trong chính cách giải quyết vấn đề。   Tiến hành theo trình tự。 (2)Trong chính sự tiếp cận 1 cách khoa học。   Các bước như tập chung ,phân tích việc thực tế ,tìm ra nguyên nhân và giải quyết chính là sự tiếp cận 1 cách có khoa học。 (3)Trong chính cách nhận thức về những việc mang tính QC...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan