Quy trình chứng nhận Halal

Written by admin   // 09/03/2013   // 0 Comments

anh3 Quy trình chứng nhận Halal

– Bước 1; Nộp đơn chứng nhận

– Bước 2: Xem xét Kỹ thuật, gửi báo giá và ký Hợp đồng

– Bước 3; Đánh giá sơ bộ tại HCA – Adequacy Audit

– Bước 4: Đánh giá hiện trường – Onsite Audit

– Bước 5: Báo cáo đánh giá.

– Bước 6; Thẩm xét Hồ Sơ

– Bước 7: Ra quyết định chứng nhận và cấp chứng chỉ

 


Tags:

chứng nhận halal

tiêu chuẩn halal


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan