Chứng chỉ HALAL – Chìa khóa để mở cửa vào thì trường các quốc gia Hồi Giáo

Written by admin   // 04/03/2013   // 0 Comments

Halal là gì, chứng nhận halal

Halal theo ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là “hợp pháp” hoặc cho phép. Đối lập với Halal là haram, có nghĩa là trái pháp luật hoặc bị cấm. Halal và haram là những thuật ngữ phổ quát áp dụng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống người Hồi giáo. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng những điều khoản này chỉ liên quan đến sản phẩm thực phẩm và đồ uống, Dược phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm chức năng.

Sản phẩm Halal:

Là sản phẩm được xác nhận không có các thành phần haram và đảm bảo sự “TINH KHIẾT” trong quá trình sản xuất

Chứng nhận Halal:

Là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận rằng những sản phẩm được đánh giá không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh đáp ứng yêu cầu của Kinh Qur’an và Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo).

Chứng chỉ Halal:

Là chứng chỉ xác nhận sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo) và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất.

Lợi ích chứng nhận Halal:

Là chìa khoá mở cửa vào thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo.

Giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm được chứng nhận Halal có nghĩa là người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm với việc đảm bảo nó không chứa bất cứ thứ gì là haram qua đó làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Các giấy chứng nhận Halal do HCA cấp được chấp nhận trên toàn thế giới. Từ Indonesia, Malaysia và Singapore, đến Ả Rập Saudi, UAE và các nước Trung Đông khác,  qua châu Âu và Bắc và Nam Mỹ,..


Tags:

chứng nhận halal

Halal là gì


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan