Thực phẩm và đồ uống Halal

Written by admin   // 09/03/2013   // 0 Comments

Thực phẩm và đồ uống Halal – Halal Food & Drinks

096 Thực phẩm và đồ uống Halal

Một trong những mục tiêu chính của Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo) là việc bảo vệ con người. Quy tắc “đa số các sản phẩm là được phép sử dụng” có rất nhiều đóng góp cho mục tiêu này. Quy tắc này cũng đã được đóng góp cho sự linh hoạt và áp dụng Luật Hồi giáo trong suốt nhiểu năm.
Việc đánh giá và chứng thực thực phẩm và đồ uống halal nhằm hướng tới thương mại quốc tế và phục vụ nguời tiêu dùng Hồi giáo. Chứng nhận nhămg đảm bảo rằng Sản phẩm không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cẩu của Kinh Qu’ran và Shari’ah Islamia. Việc đánh giá chứng nhận còn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn của IHIA – International Halal Integrity Alliance.

Lợi ích của việc chứng nhận Halal

* Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường thương mại quốc tế;

* Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chính, nâng cao chất lượng sản phẩm

* Tăng cường sức khoẻ nhân viên, thúc đẩy nề nếp làm việc tốt;

* Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng tới lợi ích người tiêu dùng


Tags:

chứng chỉ halal

Halal là gì

tiêu chuẩn halal


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan