Cách lập bản vẽ hệ số đặc tính mang hình thức thẻ

Written by admin   // 19/06/2013   // 0 Comments

7qctool

Trình tự tiến hành
1.Xác định vai trò công việc như là ngừoi lãnh đạo,người phát biểu,thư ký,người sắp xếp lịch trình…
2.Xác định “đặc tính”
 (1)Lập ra các yếu tố khái quát như là cơ quan,nguời lao động,mặt hàng sản xuất
 (2)Xác định biện pháp tìm kiếm ra nguyên nhân hoặc biện phấp thảo luận các đói sách mà biểu hiện đặc tính.
3.Xác định các nguyên nhân cốt lõi(điểm chú ý nhất trong các nguyên nhân và các đối sách)。
 (1)Xác đ bằng công thức(4M/5M/4M+E)。
4.Nhập vào thẻ。
 (1)Mỗi người ghi 5 nguyên nhân。
Cách ghi
 ・Ghi các nguyên nhân chính và lớn vào phía bên trái của thẻ,nguyên nhân(các đối sách) viết theo như chư ngữ + vị ngữ 、
  Ví dụ ×:nơi để sản phẩm ○:quyết định nơi để sản phẩm
5. Điều chỉnh thẻ。(1)Đọc thẻ theo trình tự,tất cả mọi thành viên hiểu nội dung,thu thập mọi điềm nòng cốt。
 Trong trường hợp:
・Những thẻ có nội dung giống nhau thì chọn 1 cái。
・Những thẻ không hiểu nội dung thì hỏi người phát thẻ,người phát thẻ sẽ sửa và viết lại。
(2)Sắp xếp thẻ theo xương trung bình,xương nhỏ,(chỉ cấn xương trung binh cũng được)
 ・Hình thức tìm ra nguyên nhân (tại sao-tại sao-tai sao….)
 ・Hình thức kiểm tra phương pháp (phương pháp –phương pháp nữa…..)
 (3) Xác nhận lại thẻ
 ・Thẻ bị sai có trong nguyên nhân cốt lõi không?
 ・Biểu hiện(chủ ngữ + vị ngữ)có chính xác không?
 ・Trong cuộc thảo luận nếu thiếu thẻ thì cóthể bổ xung。
 (4)Biểu hiện nguyên nhân cốt lõi đã được xem xét chính xác nếu có lỗi thì có sẽ chỉnh sửa lại。  
6.Viết rõ ràng,sạch sẽ bản dồ hệ số đặc tính
Trong trường hợp này
 ・viết theo kiểu layout,viết chính xác từ các khoảng cách giữa các vòng đến các góc độ,nguyên nhân viết bằng tay。
7.sắp xếp nguyên nhân。
8.Ghi các mục liên quan。
9.Thảo luận về cách phát biểu。
 ・Không phải là đọc hết các nguyên nhân,mà phải hiểu được các quá trình như là chỉnh sửa các nguyên nhân。


Tags:

7 qc tools

đào tạo iso

hệ thống quản lý chất lượng

hướng dẫn làm 5s

ISO 9000

tư vấn iso 9001

tư vấn quản lý


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan