Điểm khác biệt giữa chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 12/12/2018   // Comments Off

Chứng chỉ ISO 9001 dành cho cá nhân là chứng chỉ cung cấp các thông tin, kỹ năng và kiến thức cần thiết để áp dụng ISO 9001 trong việc tạo và duy trì HTQLCL cho một công ty. Chứng chỉ ISO 9001 cho các cá nhân sẽ là tiền đề giúp những người liên quan phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp. Bằng cách chứng minh kỹ năng kiểm toán HTQLCL của họ cho các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Hiện nay có rất nhiều khóa đào tạo ngắn ngày (từ 2-3 ngày) giúp họ biết cách triển khai kiểm toán nội bộ ISO 9001. Và thậm chí có cả các khóa đào tạo kiểm toán viên trưởng ISO 9001 diễn ra trong vòng 5 ngày và bao gồm 1 ngày kiểm tra. Các khóa học này sẽ được cung cấp bởi các công ty đã được cấp chứng nhận có thể đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001. Người tham gia các khóa học này chỉ được cấp chứng nhận là chuyên gia đánh giá ISO 9001.

1638554569 w500 3591 1542251379 Điểm khác biệt giữa chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2015

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Các quá trình chứng nhận ISO 9001 cho các công ty sẽ dựa trên quyết định sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 làm cơ sở cho việc tạo và duy trì HTQLCL ( QMS). Sau đó, các công ty sẽ sử dụng các yêu cầu ISO 9001 làm tiêu chuẩn hướng dẫn. Để thực hiện các hành động cần thiết  tạo và ghi lại trong hệ thống của họ. Việc thực hiện sẽ hoàn tất sau khi công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong một khoảng thời gian, sau đó kiểm toán nội bộ và ít nhất có một đánh giá quản lý hệ thống.

Sau đó, chuyên gia đánh giá trưởng sẽ được một tổ chức chứng nhận đánh giá hệ thống theo các yêu cầu của ISO 9001. Nếu hệ thống đó đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra, thì tổ chức đó sẽ được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015. Điều này, cho thấy QMS của tổ chức này được chấp nhận là đáp ứng được tiêu chuẩn.

Chu trình duy trì chứng nhận ISO 9001 cho một công ty

Chứng chỉ ISO 9001 yêu cầu QMS cần phải được duy trì và cải thiện. Do vậy, chứng nhận ISO 9001:2015 không chỉ áp dụng một lần mà nó cần phải được tổ chức kiểm toán thường xuyên. Điều này, được thực hiện theo chu kỳ 3 năm. Trong đó, kiểm toán chứng nhận ban đầu sẽ xem xét toàn bộ QMS ISO 9001 và kiểm toán bảo trì cho 2 năm tiếp theo chỉ xem xét một phần của hệ thống.

Việc đánh giá, giám sát có thể được thực hiện một, hai lần hoặc nhiều hơn mỗi năm tùy theo thỏa thuận giữa công ty và các tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên, mức tối thiểu là một lần trong năm trong khoảng thời gian chứng chỉ hợp lệ. Vào cuối ba năm, chu kỳ sẽ bắt đầu lại nếu công ty chọn duy trì chứng nhận ISO 9001 và những lợi ích mà nó cung cấp. Sau đó, một cuộc kiểm toán chứng nhận lại đánh giá toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan