ISO / IEC 30182 – Mô hình khái niệm thành phố thông minh được xuất bản

Written by ngoc   // 06/07/2017   // Comments Off

 

Thành phố thông minh luôn là một khái niệm còn khá xa lạ đối với các nước đang phát triển. Nhưng nó lại quá quen thuộc đối với các nước phát triển hiện nay. Có một điều mà hầu hết mọi người  trên thế giới có thể đồng ý rằng thành phố cần phải thông minh hơn. Chúng cần phải được thiết kế thông minh ngay từ đầu, nếu có thể, và sự phát triển,mở rộng liên tục của chúng cũng phải thông minh hơn. Nhưng thật khó để tìm ra một khái niệm chung về thành phố thông minh. Đó là nơi mà ISO / IEC JTC1 xuất hiện.

smart city large ISO / IEC 30182   Mô hình khái niệm thành phố thông minh được xuất bản

Mô hình khái niệm thành phố thông minh được xuất bản

Là trung tâm của các tiêu chuẩn ICT nổi tiếng nhất và phổ biến nhất trên thế giới, ISO / IEC đã phát triển một tiêu chuẩn quốc tế mới cung cấp “khái niệm” cần thiết. Những thành phần vô hình của cuộc sống đô thị là những thứ như nơi chốn, cộng đồng, dịch vụ và tài nguyên. Xuất bản tháng 5 năm 2017, ISO / IEC 30182 , Mô hình khái niệm thành phố thông minh – Hướng dẫn thiết lập mô hình tương tác dữ liệu , đưa ra hướng dẫn về mô hình khái niệm thành phố thông minh (SCCM). Ngoài việc xác định các khái niệm này, ISO / IEC 30182 xác định mối quan hệ giữa chúng, chẳng hạn như tài nguyên của tổ chức, hoặc sự kiện tại một nơi.

Cũng như không có thành phố nào xác định được thành phố nói chung, không có kế hoạch duy nhất cho một thành phố thông minh có thể áp dụng ở mọi nơi. Nhưng bằng cách cung cấp một mô hình khái niệm, ISO / IEC 30182 tạo điều kiện cho việc chia sẻ ý tưởng, thông tin và giải pháp. Điều này có nghĩa là cải thiện lưu thông, giảm ô nhiễm, thông tin nhanh hơn và an toàn hơn, những người hạnh phúc hơn, được kết nối với nhau về mặt vật chất và gần như là một cộng đồng.

smart city 1 1 large ISO / IEC 30182   Mô hình khái niệm thành phố thông minh được xuất bản

ISO / IEC 30182 Mô hình khái niệm thành phố thông minh

Một trong những mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế là xem xét việc sử dụng dữ liệu hiện tại như một người chỉ dẫn dịch vụ của thành phố. Mục đích là để khuyến khích các nhà ra quyết định khám phá việc tái sử dụng dữ liệu như là một nguồn lực để đổi mới hướng tương lai của các hệ thống và dịch vụ. Bằng cách khám phá một số thông tin chi tiết khác nhau (hoạt động, phê bình, phân tích và chiến lược) ISO / IEC 30182 có liên quan đến cả dữ liệu mở (chia sẻ theo giấy phép mở) và dữ liệu đóng (nơi đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư của nội dung). Khi mô hình khái niệm giống nhau được áp dụng cho tất cả mọi người, có thể theo dõi nơi thống kê và phân tích đã được lấy từ dữ liệu hoạt động và để quan sát tác động của các quyết định chiến lược.

Vì vậy, mặc dù ISO / IEC 30182 có các ứng dụng tức thời và thực tiễn thực tế trong cách thức dân số thành thị có thể sống thông minh hơn nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa. Đó là một công cụ để tạo thuận lợi cho cuộc thảo luận rằng trong hơn 10 năm đã là một trong những hành tinh quan trọng nhất của chúng ta: những cách thông minh nhất để người dân kết nối và tận dụng tốt nhất các nguồn lực của họ.

Nguồn: http://topmanjsc.com/


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan