FLC tiếp tục áp dụng và duy trì chứng nhận ISO 9001:2008

Written by admin   // 27/08/2014   // 0 Comments

Căn cứ theo kết quả đánh giá giám sát lần 2 của Tổ chức chứng nhận DAS – UK tại Việt Nam, Tập đoàn FLC đã được tổ chức này công nhận và phê duyệt việc duy trì chứng chỉ mang số hiệu 68883/VN/Q cho Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

flc group 1024x671 FLC tiếp tục áp dụng và duy trì chứng nhận ISO 9001:2008

Việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này đã được FLC thực hiện từ năm 2011. Sau hơn 1 năm thực hiện, đến đầu tháng 7/2012, DAS đã tổ chức đánh giá và công nhận hệ thống quản lý của FLC phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2008.

Việc cấp giấy chứng nhận nói trên đã chứng minh, FLC đã không chỉ hoàn tất việc hệ thống hóa hệ thống quản trị và xây dựng đội ngũ nhân sự mà còn cải tiến và hoàn thiện để đạt được những kết quả tốt trong các lần đánh giá.
 

FLC News


Tags:

chứng nhận iso 9001:2008

FLC Group

hệ thống quản lý chất lượng

iso 9001:2008

tiêu chuẩn iso

tiêu chuẩn iso 9001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan