10 TopMan Tu van ISO, 5S Xay dung Dong Son

Khởi động Dự án “Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & 5S” tại Công ty CP Xây dựng và TM Đông Sơn

06/10/2015   // 0 Comments

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã là một ước mơ được ấp ủ từ rất lâu của Ban lãnh đạo Công ty Xây dựng Đông Sơn. Trải qua 9 năm tồn tại, phát triển, Đông Sơn đã đạt được một số thành công nhất định và bây giờ đã đến lúc công ty phải biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Mặt khác, đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong trong lĩnh vực Xây dựng và ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan