Số chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 tăng mạnh trong năm 2017

Written by Hien Nguyen   // 28/12/2017   // Comments Off

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-iso-standard-certified-icon-icons-set-image82149539

Ngày 20/12 vừa qua, tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Lãnh đạo Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cho biết chỉ số ISO 9001ISO 14001 năm 2017 của Việt Nam tăng trưởng mạnh.Các chỉ số này vẫn đang tiếp tục tăng và tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hơn nữa, hội nghị cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2020 là các chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đạt trung bình ASEAN 5.

Kết quả cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017. Đồng thời, nhiệm vụ đến năm 2020 là cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo.Các cơ quan ban ngành liên quan đã và đang thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2017 của Việt Nam đã tăng khá mạnh, vị trí hiện tại là 47/127 nước (trước đó vị trí là 59/128). Việt Nam đã đạt được thứ hạng cao nhất từ trước đến giờ. Ngoài ra, chỉ số Gll 2017 của Việt Nam đứng thứ nhất (trong số các nước thu nhập trung bình thấp).

Chỉ số về GDP/người lao động (tốc độ tăng năng suất lao động) tại nước ta đã được xếp thứ nhất trên 127 nước và vùng lãnh thổ. GDP/người lao động là sản lượng đầu ra trên một đơn vị đầu vào lao động, cách tính chỉ số này là lấy GDP chia cho tổng số việc làm trong nền kinh tế.

Trong năm 2017 Việt Nam có nhiều tiểu chỉ số được xếp hạng cao, đặc biệt là tỷ lệ hiệu quả đổi mới sáng tạo đã tăng 1 bậc so với năm 2016. Để đạt được kết quả này, nước ta đã thực hiện cải thiện nhóm tiểu chí số đầu vào và đầu ra của đối mới sáng tạo.

02 Muc tieu Smarter Measurable Số chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 tăng mạnh trong năm 2017

Chỉ số ISO 9001 tăng 1,4%, ISO 14001 tăng 37,5%

Cùng với sự nỗ lực các ban ngành thực hiện nghị quyết 19, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng được phân công chủ trì tổ chức cải thiện 7 chỉ số. Đặc biệt trong đó đã có 3 chỉ số thuộc nhóm đổi mới sáng tạo, đó là GDP/người lao động, số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP, số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP.

Theo thống kế của tổ chức ISO, số chứng chỉ ISO 9001 trong năm 2015 là hơn 4 nghìn, ISO 14001 là hơn 1000. cả hai chỉ số này đều tăng so với năm 2014. Các số liệu về chứng chỉ ISO được WIPO dùng để tính toán chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Theo Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), năm 2015 GDP tính theo PPP của nước ta là 553.491 tỷ USD. Theo đó các chỉ số ISO của năm 2017 cũng tăng đáng kể so với năm 2016. Cụ thể chỉ số ISO 9001 là 7,5 tăng 1,4%, chỉ số ISO 14001 là 2,2 tăng 37,5%.

Mặc dù các chỉ số này vẫn tiếp tục tăng nhưng Tổng cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác định giải pháp để cải thiện các chỉ số tăng mạnh hơn. Ngoài việc đẩy mạnh các giải pháp, Tổng cục cũng triển khai Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng.

Viện Năng suất Việt Nam đã nghiên cứu sơ bộ về chỉ số “Tốc độ tăng năng suất lao động” và ước tính được chỉ số của năm 2017 sẽ tăng 6,0%. Trong giai đoạn năm 2011-2017 có chỉ số bình quân là 4,7%. Năng suất lao động của năm 2017 ước tính tăng khoảng 5,87%.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan