Vận dụng tiêu chuẩn ISO ở xã vào xây dựng nông thôn mới

Written by Hien Nguyen   // 14/09/2017   // Comments Off

image_gallery

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được coi là phương án hữu hiệu góp phần vào việc đẩy mạnh và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

Điều kiện tiên quyết về việc áp dụng ISO 9001:2015 chính là đội ngũ cán bộ xã sẽ nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong việc cải tiến và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ban cán bộ phải thảnh lập ủy ban ISO để trực tiếp chỉ đạo và giám sát thực hiện cũng như đánh giá. Ban ISO cần được đào tạo một cách bài bản và đúng định hướng. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ phải được cử đi đào tạo hoặc mời các chuyên gia về chất lượng đến đào tạo nội bộ.

Áp dụng ISO 9001:2015 đầu tiên vào công tác hành chính của xã. Sử dụng ISO vào bộ phận một cửa thì nên chỉ rõ ra trình tự mỗi bộ phận, mỗi công chức có liên quan khi tham gia thủ tục ấy. Qua đó bạn có thể xác định được công việc đang mắc phải vấn đề ở đâu để ó hướng giải quyết nhanh nhất.  Tiếp đó, các cán bộ thuộc lớp cũ cũng bắt buộc phải tiếp cận công nghệ thông tin để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc cũng như trong cung cách phục vụ đáp ứng nhân dân.

Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên diện rộng và áp dụng trên toàn bộ các cấp từ tỉnh, huyện, xã hiện tại còn gặp khá nhiều khó khăn đòi hỏi người đứng đầu cần có tư duy và quyết tâm rất lớn đê thực hiện. Tôi thiết nghĩ, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cần có nhận thức sâu hơn về ISO 9001:2015 và có hướng xây dựng một kết hoạch lớn cho toàn bộ các cấp. Đối với cấp xã tuy là cấp thấp trong bộ máy chính trị nhưng nếu thực hiện thành công ở cấp này sẽ giúp ích rất lớn đối với người dân góp phần vào xây dựng nông thôn mới.

Nếu quý vị cần tư vấn, Topman với đội ngũ chuyên gia hàng đầu sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Thông tin liên hệ vui lòng xem dưới đây:

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan