Kế hoạch tư vấn ISO 9001

17/01/2013   // 0 Comments

Mục đích: để việc lập kế hoạch tư vấn ISO được thuận lợi và kiểm soát việc thực hiện tư vấn ISO được đảm bảo tiến độ. Bài viết này hướng dẫn việc sử dung phần mềm Microsoft Project trong việc lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ dự án giúp hiệu quả kiểm soát tiến độ của dự án luôn được đáp ứng theo đúng thời gian đã cam kết cùng khách hàng. Phần mềm hoạt động trên nguyên tắc của sơ đồ Gantt, trên sơ ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan