Sửa đổi ISO 9001- đảm bảo sự ổn định cho 10 năm tới

17/01/2013   // 0 Comments

Sau 25 năm kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1987, ISO 9000 - tiêu chuẩn bán chạy nhất của ISO đã đạt được những thành công đáng kinh ngạc trong việc thúc đẩy quản lý chất lượng trên khắp thế giới. Các yêu cầu của ISO 9000 đã thiết lập nên một nền tảng và ngôn ngữ chung về chất lượng và quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đã mang lại niềm tin cho khách hàng về khả năng cung ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan