Khảo sát của ISO về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý

01/11/2014   // 0 Comments

Theo cuộc điều tra mới nhất về Chứng chỉ ISO, trong đó ghi tổng cộng của 1 541 983 chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới vào tháng 12 năm 2013 - mức tăng 4% so với năm ngoái. Khảo sát thường niên này, bây giờ bước vào thập kỷ thứ ba, tiếp tục cung cấp một hình ảnh thực tế của giấy chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO trên toàn cầu. Trên xu hướng từ những năm trước, phiên bản mới n...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan