TẶNG GÓI KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỄN PHÍ 3 GIỜ TẠI DOANH NGHIỆP

10/10/2018   // 1 Comment

Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm" Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất, chất lượng "được phê duyệt theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia" Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam ". Hàng năm, khoảng 500 tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua áp dụng các Hệ thốn...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan