Phương pháp thực hiện 5S hàng ngày

30/01/2013   // 0 Comments

1. Tiến hành 5S khoảng 5 phút vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều hàng ngày. 3. Mọi người thực hiện 5S khoảng 10 phút tại nơi làm việc của mình vào thứ sáu hàng tuần. (Khu vực cá nhân và khu vực chung) 4. Hàng tháng, thực hiện 5S toàn công ty khoảng 30 phút trong giờ làm việc.(Khu vực chung như văn phòng, phân xưởng, căng tin, nhà vệ sinh v.v. ) 5. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm thực h...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan