Hiệu quả việc áp dụng 5S tại Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

16/06/2014   // 0 Comments

Nhà xuất bản Bách Khoa là đơn vị xuất bản trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Với mục đích tạo ra môi trường làm việc thuận tiện, khoa học, giảm thiểu các loại lãng phí như thời gian di chuyển, thời gian tìm kiếm đồ vật... từ đó nâng cao hiệu quả làm việc cũng như chất lượng công tác xuất bản sách và giáo trình của Trường để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Ban lãnh...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan