Kinh nghiệm thực hiện 5S của một số doanh nghiệp Việt Nam

02/05/2013   // 0 Comments

5S công cụ cải tiến hiện trường có nguồn gốc từ Nhật Bản (bao gồm Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) tuy không khó triển khai về mặt kỹ thuật nhưng điều cốt lõi để đảm bảo sự thành công của 5S là sự cam kết của Lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong một tổ chức để hoạt động 5S được duy trì đều đặn, được cải tiến liên tục đem lại nền tảng bền vững cho tăng ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan