ÁP DỤNG 5S NHƯ THẾ NÀO?

Written by admin   // 31/01/2013   // 1 Comment

01847513220934694 ÁP DỤNG 5S NHƯ THẾ NÀO?

Vấn đề được đặt ra là áp dụng 5S như thế nào?

a- Điều kiện cơ bản:

–   Lãnh đạo cơ quan phải thực sự tâm đắc với việc thực hiện 5S.

–   Tổ chức được đội dự án, đó là những ngưới có kiến thức và có nhiệt tình.

–   Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch thực hiện.

 

b- Thực hiện:

–  Lập đội dự án, đào tạo những hạt nhân nòng cốt.

–  Từ mục tiêu,điều kiện cụ thể của đơn vị, lập kế hoạch PDCA thực hiện 5S.

–  Đào tạo công nhân cho hiểu và biết cách thực hiện.

–  Thực hiện tại đơn vị thí điểm (cấp phòng ban,phân xưởng trong nhà máy).

·   Lợi ích:

–    Đơn vị nhỏ dễ thực hiện ,tạo thành công bước đầu để thuyết phục (không gì thuyết phục hiệu quả hơn kết quả thực tế).

–    Qua đó thu thập kinh nghiệm để mở rộng.

–    Có thời gian để tuyên truyền rộng rãi.

–    Sơ kết, điều chỉnh, rút kinh nghiệm.

–    Triển khai toàn công ty.

c- Những điểm cần nhớ trong quá trình thực hiện:

–    Xác định mục tiêu, lập kế hoạch chính xác, có kiểm tra – đánh giá.

–    Làm cho công nhân hiểu mục tiêu, hướng dẫn cho biết cách làm.

–    Không coi là phong trào mà phải coi là công việc thường xuyên, hàng ngày.

–    Việc hôm nay không để ngày mai.

–    Tận dụng kinh nghiệm đơn vị đi trước.

–    Động viên mọi người: trước tiên hãy làm tốt công việc của mình.

–    Thực hiện với tinh thần: làm sao để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.

–    Quà trình thực hiện, để khuyến khích mọi người thì khen những nơi làm tốt sẽ có hiệu quả hơn việc chê, chỉ trích những nơi chưa tốt.

–    Thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi của công nhân.

–    Cuối cùng là luôn đặt câu hỏi:

–    Có gì thừa không?

–    Số lượng đủ không (không thừa hay thiếu)

–    Có sử dụng ngay được không?

–    Sắp xếp đã hợp lý chưa (dễ tìm, dễthấy, dễ lấy, dễ sử dụng)?

–    Công nhân có hiểu không?

Những vấn đề nảy sinh (khó khăn, vướng mắc) khi thực hiện:

–    Chưa hiểu rõ (cán bộ và công nhân) về mục đích chương trình, cách thực hiện, nội dung 5S:

Điều đó sẽ dẫn đến việc:

–    Thực hiện theo phong trào;

–    Làm sai, máy móc; (Loại bỏ tất cả, không loại bỏ gì cả, giữ lại vật dụng không dùng được)

–    Thực hiện chiếu lệ;

–    Không cộng tác;

*    Không có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, gây nên:

–    Mất phương hướng (không biết thực hiện để làm gì, chỉ thực hiện 1S lệch lạc)

–    Không hiệu quả

–    Tự thoả mãn,không thực hiện tiếp

*    Không kiểm tra, đánh giá, dẫn đến:

–    Làm sai,

–    Không thuyết phục,

–    Thực hiện nửa vời.

*    Không triển khai đồng bộ, dẫn đến không có sự hợp tác giữa các bộ phận.

*   Không có chuẩn mực đánh giá, không hướng dẫn cụ thể, dẫn đến vướng mắc khi Seiri: loại bỏ tất cả, không loại bỏ gì cả, hoặc loại bỏ không chính xác.

*    Tâm lý nảy sinh:  Sợ làm sai, nhòm ngó việc người khác, nóng vội muốn xong ngay.

Để giải quyết, vất đề trọng tâm là phải làm cho mọi người cùng hiểu, vì đây là công việc chung chứ không phải chỉ của lãnh đạo, đội dự án, và cũng không phải là vẽ việc khoán trắng cho công nhân.


Tags:

2.5S

Áp dụng 5S như thế nào?

đào tạo iso

hướng dẫn làm 5s

tư vấn iso

tư vấn iso 9001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan