OHSAS 18001 là gì ?

Written by Nguyễn Nam   // 30/01/2013   // 0 Comments

OHSAS 18001

Biết bao nhiêu tai nạn thương tâm đã xẩy ra cuớp đi biết bao sinh mạng với bao đau thương, bao mất mát về tiền bạc của xã hội. Những tan nạn nói riêng trong hoạt động của các doanh nghiệp chưa đủ các điều kiện về an toàn gây ra chiếm một con số không phải nhỏ.

Chỉ khi sự việc đã xảy ra rồi thì doanh nghiệp mới thấy hối tiếc vì mất mát về con người, mất mát về tiền bạc, tiếng tăm của công ty… Hối tiếc vẫn chỉ là hối tiếc của các doanh nghiệp trong hoàn cảnh đó, sự hối tiếc của những doanh nghiệp này cũng chưa phải liều thuốc đủ mạnh để cảnh tỉnh những doanh nghiệp còn lại chưa “gặp” phải những vấn đề sẽ phải đối mặt. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” – OHSAS 18000 giúp doanh nghiệp phòng ngừa, kiểm soát được vấn đề an toàn nhằm giảm nhẹ, ngăn chặn những tổn thất do tai nạn gây ra và hơn thế nữa hệ thống này cũng sẽ mang lại cho doanh nghiệp một hình ảnh tốt hơn,  năng suất lao động cao hơn vì công nhân được làm trong một môi trường tốt, môi trường an toàn.


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan