Tương lai tươi sáng cho các tiêu chuẩn ISO về môi trường

24/06/2014   // 0 Comments

ISO 14001 tiến một bước gần hơn đến một phiên bản mới sau các cuộc họp ở Panama, nơi các chuyên gia thảo luận về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường cũng như các tài liệu quan trọng khác đối phó với khí thải nhà kính và dấu chân nước. Từ ngày 23-ngày 28 Tháng 5, các chuyên gia quốc tế giải quyết ý kiến ​​và câu hỏi được gửi trong quá trình sửa đổi của ISO 14001 và dự thảo tiêu chuẩn ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan