kho-khan-khi-thuc-hien-5s

Khó khăn trong việc áp dụng 5S Kaizen cho toàn công ty

06/01/2017   // 0 Comments

Những thành tựu mới đây của khoa học kỹ thuật đã dẫn đến nhiều sự thay đổi trong cuộc sống cũng như trong cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Chính vì vậy mà khi môi trường xã hội thay đổi như vậy thì bắt buộc các doanh nghiệp cũng như tổ chức cũng phải tự mình thay đổi để hòa nhập cùng với xu thế thế giới và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng. Cũng chính vì lẽ đó mà sự cải tiến tro...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan